Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Ανακοινώσεις / Νέα Περισσότερα
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
ΕΚΑΠΤΥ

 

Πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας

Το ΕΚΑΠΤΥ είναι Οργανισμός Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας, διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) ως προς το πρότυπο EN ISO 17021.
Πιστοποιεί συστήματα ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα:
EN ISO 9001:2008
EN ISO 13485:2012
EN 15224:2012
και χορηγεί βεβαιώσεις συμμόρφωσης ως προς την Υπουργική Απόφαση
ΔΥ8/1348/04
Έως σήμερα έχει πιστοποιήσει περισσότερες από 900 παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και πλήθος νοσοκομειακών τμημάτων.

Η αξιολόγηση ενός συστήματος ποιότητας πραγματοποιείται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη εξετάζεται η τεκμηρίωση του συστήματος και καθορίζεται με βάση τους στόχους, την εσωτερική επιθεώρηση και την ανασκόπηση, κατά πόσον το σύστημα διαχείρισης έχει αναπτυχθεί επαρκώς και εφαρμόζεται σε ικανοποιητικό βαθμό. Στη 2η φάση αξιολογείται η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα του συστήματος αναφορικά με τις ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις , τους στόχους και την πολιτική ποιότητας του οργανισμού.

Η διάρκεια ισχύος των χορηγούμενων πιστοποιητικών είναι τριετής.

Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης διενεργούνται σε ετήσια βάση επιθεωρήσεις επιτήρησης προκειμένου να επιβεβαιώνεται η συνεχής εφαρμογή του εγκεκριμένου συστήματος ποιότητας.

Για την ανανέωση της πιστοποίησης απαιτείται επαναξιολόγηση του συστήματος ως προς τις ισχύουσες απαιτήσεις. Η διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν τη λήξη του ισχύοντος πιστοποιητικού.

Η διαδικασία και οι συνθήκες χορήγησης, διατήρησης και ανανέωσης των πιστοποιητικών, περιγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Πιστοποίησης Συστημάτων Ποιότητας και Προϊόντων.

Οι ειδικές απαιτήσεις για χορήγηση βεβαίωσης συμμόρφωσης ως προς την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8/1348/04 περιγράφονται αναλυτικά στον αντίστοιχο κανονισμό.

Η διαδικασία για την πιστοποίηση.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων που χρειάζονται προκειμένου να σας υποβληθεί προσφορά. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 213-2026200 ή στο fax 210-9615464.

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.