Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Ανακοινώσεις / Νέα Περισσότερα
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
ΕΟΦ

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ        

Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός

Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων

Τμήμα Αξιολόγησης Υγειονομικού Υλικού

Τηλ. 2132040200

 

Εγγραφή ή επανεγγραφή στο Μητρώο Κατασκευαστών Επί Παραγγελία Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σύμφωνα με το Αρ.14 της

ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ130648/ΦΕΚ 2198Β/02-10-2009

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

 

·         Αίτηση και Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (τα έντυπα βρίσκονται στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΦ www.eof.gr)

·         Δήλωση συμμόρφωσης (το έντυπο βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΦ www.eof.gr)

·         Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος

·         Στοιχεία Ταυτότητας της Εταιρείας (αναφέρονται στην εγκύκλιο 38833/22-6-2005 στον διαδικτυακό τόπο του ΕΟΦ www.eof.gr)

·         Παράβολο Τραπέζης Ελλάδος στο λογαριασμό του ΕΟΦ (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1098/Β΄/10-8-2006) IBAN: GR5301000240000000000263038

 

Υπολογισμός Παραβόλου: Για την εγγραφή ή επανεγγραφή των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και τη χορήγηση αντίστοιχης βεβαίωσης, καταβάλλεται τέλος ως εξής:
α) Για 1−10 προϊόντα με την ίδια αίτηση εγγραφής, παράβολο 200,00 ευρώ.
β) Για 11−20 προϊόντα με την ίδια αίτηση εγγραφής, παράβολο 400,00 ευρώ.
γ) Για 21−50 προϊόντα με την ίδια αίτηση εγγραφής, παράβολο 500,00 ευρώ.
δ) Για 51 και πλέον προϊόντα με την ίδια αίτηση εγγραφής, παράβολο 1000,00 ευρώ. Επιπρόσθετα στα παραπάνω ποσά κατατίθεται παράβολο 10,00 ευρώ για κάθε διαφορετική συσκευασία και/ή μέγεθος προϊόντος ή προκειμένου για χημικά προϊόντα, για κάθε διαφορετική περιεκτικότητα δραστικών συστατικών. Τα ίδια παράβολα ισχύουν και για κάθε αίτηση, συμπληρωματική προηγούμενης, για την εγγραφή επί πλέον προϊόντων της ίδιας κατηγορίας.
ε) Για κάθε αίτημα τροποποίησης των παραπάνω βεβαιώσεων κατατίθεται παράβολο 100 ευρώ.

 

- Όλα τα παραπάνω, συμπληρωμένα, με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες, πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του ΕΟΦ.

- Ο Τεχνικός φάκελος του Προϊόντος παραμένει στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, στη διάθεση του ΕΟΦ.

- Σε περίπτωση αίτησης για επανεγγραφή, τροποποίηση ή συμπληρωματική   εγγραφή, επισυνάπτεται και η προηγούμενη βεβαίωση εγγραφής.

- Τα στοιχεία ταυτότητας της εταιρείας κατατίθενται μία φορά. Επί τροποποιήσεως τους , κατατίθενται μόνο τα δικαιολογητικά που έχουν σχέση με την τροποποίηση.

- Σε περίπτωση συμπληρωματικής εγγραφής, δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εταιρείας.

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.