Πάνω Frame [668xX]
Ελληνικά English
Αρχική σελίδα Περισσότερα
Κατηγορίες
Ανακοινώσεις / Νέα Περισσότερα
Επικοινωνία Περισσότερα
Sitemap Περισσότερα
Νομοθεσία

Νόμοι και διαδικασίες σχετικές με τον Π.Σ.Α.Π.Ο και το επάγγελμα του Προθετικού Ορθωτικού. Κάντε κλικ πάνω στους συνδέσμους για να κάνετε download τα σχετικά έγγραφα. 

 

10/01/2017

 

04/01/2017

  • Δικαιολογητικά σύμβασης παρόχου Ορθοπεδικών / Αναπνευστικών Συσκευών (C .05-Π.Ορ.Αν.Συ_Ει-01)
Βεβαίωση εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών Βεβαίωση εμπορίας ιατροτεχνολογικών υλικών
Υπεύθυνη Δήλωση Διάθεσης Υπεύθυνη Δήλωση ότι είναι Διανομέας (ή/και Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος) του/των Εισαγωγέα/Κατασκευαστή ή είναι Εισαγωγέας/Κατασκευαστής και Διανομέας.
 Δικαιολογητικά Σύστασης  Τα δικαιολογητικά σύστασης και έναρξης λειτουργίας και αναλόγως με τη μορφή επιχείρησης που έχει, από τα οποία προκύπτει ότι επιτρέπεται η διάθεση και εμπορία των εν λόγω προϊόντων.
 Παράβολο Πληρωμής του Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων  Αντίγραφο του Παραβόλου Πληρωμής του Τέλους Ετοιμότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (βάσει της αρθ. 48 παρ. 3, Ν.3370/11-7-05–ΦΕΚ 176Α) όπως προβλέπεται. Αφορά τους Εισαγωγείς που είναι και Διανομείς
 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ειδικού Τεχνικού Προσθετικών και Ορθοπεδικών Κατασκευών και Λοιπών Ειδών Αποκατάστασης  Ειδικά για τα επί παραγγελία προϊόντα, απαιτείται η Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ειδικού Τεχνικού Προσθετικών και Ορθοπεδικών Κατασκευών και Λοιπών Ειδών Αποκατάστασης, σύμφωνα με το Ν.2072/92 όπως αυτός ισχύει. Κάθε προϊόν κατασκευάζεται ειδικά, σύμφωνα με γραπτή συνταγή κατάλληλα ειδικευμένου ιατρού στη οποία θα πρέπει να αναγράφονται τα ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού για την χρήση από τον συγκεκριμένο ασθενή.
 Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή/και στο μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ.  Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου ή/και στο μητρώο του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), τα δε προϊόντα τους προς διάθεση θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά εγγεγραμμένα στο εγκεκριμένο νέο Μητρώο του ΕΟΠΥΥ - ΕΚΑΠΤΥ, και να προσκομίζουν το ανάλογο πιστοποιητικό/βεβαίωση.
 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας EN-ISO 13485/2013 Κατασκευαστή  Πιστοποιήσεις για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από διαπιστευμένο φορέα που ακολουθείται (ISO 13485/2013) του Κατασκευαστή

 

 

23-12-2016

 

11-02-2016

 
08-06-2015

 

 29-03-2013

 

 21-01-2013

 
23-07-1992
 
 

16-01-2004

 

11-07-2005

 

 

 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.